• Odluka o izboru članova mandatnog povjerenstva - pogledaj
 • Odluka o izboru predsjednika OV Općine Povljana - pogledaj
 • Odluka o izboru potpredsjednika OV Općine Povljana - pogledaj
 • Odluka o donošenju Poslovnika OV Općine Povljana - pogledaj
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Povljana - pogledaj
 • Odluka o plaći, naknadi za rad i drugim pravima iz rada općinskog načelnika Općine Povljana - pogledaj
 • Odluka o naknadama članovima Općinskog vijeća Općine Povljana - pogledaj
 • Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Povljana za 2021. godinu - pogledaj
 • Odluka o pokretanju poziva na dostavu ponuda za ,,Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta - mobilne jedinice u Općini Povljana" - pogledaj
 • Statut Općine Povljana - Word dokument
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Povljana za 2020. godinu - WORD dokument
 • Program javnih potreba u kulturi Općine Povljana za 2020. godinu - WORD dokument
 • Program gradnje objekata i kom. infrastrukture u 2020. godini - WORD dokument
 • Pravilnik o unutarnjem redu JUO Povljana - WORD dokument
 • Plan prijma u službu u Općinu Povljana za 2020. godinu - WORD dokument
 • Odluka OV za HBOR Vodovod Povljana - WORD dokument
 • Odluka o zatvaranju odlagališta Vulina Draga - WORD dokument
 • Odluka o zabrani radova za 2020. godinu - WORD dokument
 • Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata 2020- WORD dokument
 • Odluka o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Povljana - WORD dokument
 • Odluka o pravu na pomoć za nabavu opreme za novorođeno dijete - WORD dokument
 • Odluka o porezima Općine Povljana - WORD dokument
 • Odluka o komunalnom redu za 2020. godinu - WORD dokument
 • Odluka o javnim potrebama u sportu za 2020. godinu - WORD dokument
 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Povljana za 2020. godinu izmjena - WORD dokument
 • Odluka načelnika plan klasifikacijskih oznaka 2020- WORD dokument
 • 16. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Povljana - WORD dokument
 • 14. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca - WORD dokument
 • 10. Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš - WORD dokument
 • 9. Odluka o izradi „Plana gospodarenja otpadom Općine Povljana - WORD dokument
 • 9. Odluka o donošenju„Plana gospodarenja otpadom Općine Povljana - WORD dokument
 • 7. Odluka o Planu zaštite od požara - WORD dokument
 • 6. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Pag, Općina Kolan i Općina Povljana - WORD dokument
 • 5. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu - WORD dokument
 • 4. Odluka o pripremi, realizaciji i provedbi Aglomeracije - WORD dokument
 • 2. Odluka o određivanju naziva ulica - WORD dokument
 • 1. Odluka o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova - WORD dokument
 • Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica - WORD dokument
 • Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije - WORD dokument
 • Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu - WORD dokument
 • Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja - WORD dokument
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja Općine Povljana - WORD dokument
 • Odluka o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost - WORD dokument
 • Rješenje o imenovanju povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta - WORD dokument
 • Odluka o visini naknade za rad općinskih vijećnika i članova radnih tijela - WORD dokument
 • Odluka o načinu sufinanciranja zemljišnih knjiga - WORD dokument
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za imenovanje ulica - WORD dokument
 • Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije - WORD dokument
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu NOVA - WORD dokument
 • Odluka o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za stambeno komunalan pitanja - WORD dokument
 • Odluka o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja Općine Povljana - WORD dokument
 • Odluka o razrješenju i imenovanju Komisije za statut - WORD dokument
 • Razrješenje i imenovanje Predsjednika i članova povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta - WORD dokument
 • Odluka o određivanju prinudnog upravitelja - WORD dokument
 • ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada - WORD dokument
 • Suglasnost na zahtjev Nova Camping - WORD dokument
 • Odluka o stavljanju van snage prinudnog upravitelja - WORD dokument
 • Odluka o  načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova - WORD dokument
 • Odluka o određivanju naziva ulica - WORD dokument
 • Odluka o komunalnom redu 2018.g - WORD dokument
 • Odluka o davanju u zakup javnih površina 2018. g - WORD dokument
 • Odluka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Povljana - WORD dokument
 • Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Pag, Općina Kolan i Općina Povljana - WORD dokument
 • Odluka o Planu zaštite od požara - WORD dokument
 • Odluka o izradi „Plana gospodarenja otpadom Općine Povljana - WORD dokument
 • Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš - WORD dokument
 • Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru - WORD dokument
 • Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata 2018. godina - WORD dokument
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca - WORD dokument
 • Odluka o zabrani radova 2018. godina - WORD dokument
 • Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Povljana - WORD dokument
 • Odluka o imenovanju povjerenstva za građevinske radove - WORD dokument
 • Odluka o osnivanju Kolegija općinskog načelnika - WORD dokument
 • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom 2018-novi - WORD dokument
 • Plaža Dubrovnik - WORD dokument
 • Plaža Mali Dubrovnik - WORD dokument
 • Plaža Perilo - WORD dokument
 • PRAVILNIK o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći komunalnih redara - WORD dokument
Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu