Povjerenstvo za izbor imenovanje

  • Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 28/21) - pogledaj

Povjerenstvo za Statut i Poslovnik

  • Odluka o izboru Povjerenstva za Statut i Poslovnik ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 28/21) - pogledaj

Mandatno povjerenstvo

  • Odluka o izboru članova Mandatnog povjerenstva ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 18/21) - pogledaj

Komisija za proračun i financije

  • Odluka o imenovanju članova komisije za Proračun i financije ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 31/21) - pogledaj

Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Povljana

  • Odluka o imenovanju odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Povljana("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 28/21) - pogledaj
Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.