IZVOD IZ STATUTA OPĆINE POVLJANA (Članak. 4)

Općina Povljana ima svoja obilježja.
Općinsko vijeće će statutarnom odlukom utvrditi opis općinskog grba i zastave.
Način uporabe i zaštita obilježja Općine utvrditi će se posebnom odlukom općinskog načelnika, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
grb s pleterom općine povljana
službeni grb općine povljana
zastava općine povljana

NADOPUNA VIZUALNOG IDENTITETA

U ožujku, 2016. godine Općinska uprava Općine Povljana uz navedena grafička obilježja nadodaje i sljedeće vizualne identitete u vidu jednostavnijeg turističkog predstavljanja Općine Povljana.
Za potrebe Općine Povljana vizualni identitet izradila je specijalizirana firma za vizualno predstavljanje Šesnić & Turković d.o.o.

Osnovni logotip sa potpisom općine Povljana namjenjen je za korištenje u svim prilikama. Zbog svojih tehničkih karakteristika, moguće ga je aplicirati na različite podloge i u različitim tehnikama bez gubitka kvalitete.

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.