• Odluka o odabiru najpovoljnije ponude temeljem provedenog Poziva na dostavu ponude za ,,Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta - mobilne jedinice u Općini Povljana" (9.9.2021) - pogledaj
 • Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu Poziva na dostavu ponuda za ,,Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta - mobilne jedinice u Općini Povljana" (9.9.2021) - pogledaj
 • Odluka o sufinanciranju nabave radnih bilježnica i drugog obrazovnog materijala u školskoj 2021./2022. godini - pogledaj
 • Poništavanja postupka Javne nabave USPOSTAVA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA - MOBILNE JEDINICE U OPĆINI POVLJANA (31.07.2021) - pogledaj dokument
 • Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Povljana - pogledaj
 • Odluka o preuzimanju obveza Dječjeg vrtića "Povljanski tići" - pogledaj odluku
 • Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Povljana - pogledaj odluku
 • Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Povljana - pogledaj
 • Odluka o prodaji rabljenog službenog vozila - pogledaj
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude temeljem provedenog Javnog natječaja za prodaju rabljenog službenog vozila prikupljanjem pisanih ponuda - pogledaj
 • Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja davanja u zakup poslovnog prostora i javnih površina za 2021. godinu - pogledaj
 • Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu Poziva na dostavu ponuda za ,,Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta - mobilne jedinice u Općini Povljana" - pogledaj
 • JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenog službenog vozila prikupljanjem pisanih ponuda - pogledaj
 • RJEŠENJE o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju rabljenog službenog vozila - pogledaj
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava prikupljanjem pisanih ponuda - pogledaj
 • ODLUKA o pokretanju postupka javnog natječaja za prodaju rabljenog službenog vozila - pogledaj odluku
 • ODLUKA o korištenju službenih automobila tvrtke Porat Povljana d.o.o. u vlasništvu Općine Povljana - pogledaj odluku
 • Pravilnik o unutarnjem redu JUO Općine Povljana - WORD dokumenti
 • Odluka o sufinanciranju nabave radnih bilježnica za 2019. godinu - PDF dokument
Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu