Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU poslovne zone Povljana

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Upu Poslovne zone Povljana