Obavijest o Javnoj raspravi o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Povljana - pogledaj dokument

Javna rasprava o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Povljana - pogledaj

Izvješće o Javnoj raspravi - I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Rastovac (UPU 2) - pogledaj dokument

Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Rastovac (UPU2) - pogledaj dokument

Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU poslovne zone Povljana

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.