2024

 • Plan nabave Općine Povljana za 2024. godinu - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2024. godinu - I. izmjena od 16.01.2024. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2024. godinu - II. izmjena od 29.01.2024. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2024. godinu - III. izmjena od 05.02.2024. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2024. godinu - IV. izmjena od 05.02.2024. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2024. godinu - V. izmjena od 07.02.2024. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2024. godinu - VI. izmjena od 21.02.2024. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2024. godinu - VII. izmjena od 27.02.2024. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2024. godinu - VIII. izmjena od 06.03.2024. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2024. godinu - IX. izmjena od 08.03.2024. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2024. godinu - X. izmjena od 02.04.2024. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2024. godinu - XI. izmjena od 12.04.2024. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2024. godinu - XII. izmjena od 15.04.2024. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2024. godinu - XIII. izmjena od 16.04.2024. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2024. godinu - XIV. izmjena od 07.05.2024. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2024. godinu - XV. izmjena od 14.05.2024. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2024. godinu - XVI. izmjena od 03.06.2024. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2024. godinu - XVII. izmjena od 07.06.2024. - pogledaj dokument

2023

 • Plan nabave Općine Povljana za 2023. godinu - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2023. godinu - I. izmjena od 12.01.2023. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2023. godinu - II. izmjena od 23.01.2023. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2023. godinu - III. izmjena od 23.01.2023. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2023. godinu - IV. izmjena od 26.01.2023. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2023. godinu - V. izmjena od 30.01.2023. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2023. godinu - VI. izmjena od 16.02.2023. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2023. godinu - VII. izmjena od 20.02.2023. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2023. godinu - VIII. izmjena od 14.03.2023. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2023. godinu - IX. izmjena od 15.03.2023. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2023. godinu - X. izmjena od 21.03.2023. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2023. godinu - XI. izmjena od 04.04.2023. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2023. godinu - XII. izmjena od 21.04.2023. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2023. godinu - XIII. izmjena od 08.05.2023. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2023. godinu - XIV. izmjena od 16.06.2023. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2023. godinu - XV. izmjena od 30.06.2023. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2023. godinu - XVI. izmjena od 28.08.2023. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2023. godinu - XVII. izmjena od 06.09.2023. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2023. godinu - XVIII. izmjena od 18.09.2023. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2023. godinu - XIX. izmjena od 19.09.2023. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2023. godinu - XX. izmjena od 13.10.2023. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2023. godinu - XXI. izmjena od 19.10.2023. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2023. godinu - XXII. izmjena od 24.10.2023. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2023. godinu - XXIII. izmjena od 12.12.2023. - pogledaj dokument

2022

 • Plan nabave Općine Povljana za 2022. godinu - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2022. godinu - izmjena 13.04.2022. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2022. godinu - izmjena 17.05.2022. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2022. godinu - izmjena 21.06.2022 i 23.06.2022. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2022. godinu - izmjena 04.07.2022. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2022. godinu - izmjena 20.09.2022. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2022. godinu - izmjena 30.09.2022. - pogledaj dokument
  • Plan nabave Općine Povljana za 2022. godinu - izmjena 19.10.2022. - pogledaj dokument
Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.