• Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 06/23) - pogledaj
  • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude temeljem provedenog Poziva na dostavu ponude za ,,Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta - mobilne jedinice u Općini Povljana" (9.9.2021) - pogledaj
  • Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu Poziva na dostavu ponuda za ,,Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta - mobilne jedinice u Općini Povljana" (9.9.2021) - pogledaj
  • Poništavanja postupka Javne nabave USPOSTAVA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA - MOBILNE JEDINICE U OPĆINI POVLJANA (31.07.2021) - pogledaj dokument
  • Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu Poziva na dostavu ponuda za ,,Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta - mobilne jedinice u Općini Povljana" - pogledaj
Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.