• 1. Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina na području Općine Povljana za 2024. godinu - pogledaj dokument
  • 1.1. Prilog I - Lokacije za zakup javnih površina na području Općine Povljana za 2024. godinu – Grafički dio - pogledaj dokument
  • 1.2. Prijavni obrazac - pogledaj dokument
  • 1.3. Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema Općini Povljana - pogledaj dokument
  • 1.4. Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema Čistoći Povljana d.o.o. - pogledaj dokument
  • 1.5. Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema Vodovodu Povljana d.o.o. - pogledaj dokument
 • Oglas na određeno - Referent komunalni redar - pogledaj
 • Opis poslova, podaci o plaći, provjera znanja i izvori - pogledaj
 • Prilog - Izjava o nepostojanju zapreka za prijam u službu - pogledaj
 • Prilog - Privola - pogledaj
 • Poziv na testiranje - pogledaj
 • Opis poslova, podaci o plaći, provjera znanja i izvori - Stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalne poslove - pogledaj dokument
 • Prilog - Izjava o nepostojanju zapreka za prijam u službu - Stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalne poslove - pogledaj dokument
 • Prilog - Privola javni natječaj - Stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalne poslove - pogledaj dokument
 • Odluka o poništenju natječaja - pogledaj dokument
 • Opis poslova, podaci o plaći, provjera znanja i izvori - Referent komunalno-prometni redar - pogledaj dokument
 • Prilog - Privola javni natječaj - Referent komunalno-prometni redar - pogledaj dokument
 • Prilog - Izjava o nepostojanju zapreka za prijam u službu - Referent komunalno-prometni redar - pogledaj dokument
 • Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - pogledaj dokument
 • Natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2023.-2024. godinu - pogledaj
 • Odluka o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Povljana za akademsku godinu 2023./2024. - pogledaj dokument
 • Izmjena i dopuna Odluke o dodjeli stipendija studentima sa područja Općine Povljana za akademsku godinu 2023./2024. - pogledaj dokument
 • II. Izmjena i dopuna Odluke o dodjeli studentskih stipendija studentima sa područja Općine Povljana za akademsku godinu 2023./2024. - pogledaj dokument
Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.