• Javni natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava prikupljanjem pisanih ponuda - pogledaj
  • Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga za zakup javne površine - pogledaj
  • Ponuda na Natječaj - pogledaj

Odluka o poništenju javnog natječaja za davanje u najam poslovnog prostora-ribarnice - pogledaj

 

Poziv na dostavu ponude "Program wifi4eu-promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama" - pogledaj

ODLUKA o poništenju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Povljana za djelatnost Snack bar s pripadajućom terasom na Trgu bana Josipa Jelačića - pogledaj

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Povljana za djelatnost - Snack bar s pripadajućom terasom na Trgu bana Josipa Jelačića.

Natječaj za davanje u najam poslovnog prostora - ribarnice

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.