Odluku i Natječaj za prodaju službenog vozila

NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava - pogledaj natječaj

Tablica s popisom lokacija - pogledaj pdf

  • ODLUKA o pokretanju postupka prodaje službenog vozila - pogledaj dokument
  • PONUDBENI LIST - JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila u vlasništvu Općine Povljana - pogledaj dokument

Odluka o pokretanju postupka prodaje službenog vozila

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Povljana na radno mjesto viši savjetnik - specijalista za poslove računovodstva i proračuna, objavljuje

OBAVIJEST u vezi provedbe natječaja za prijam vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Povljana

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.