• ODLUKA o pokretanju postupka prodaje službenog vozila - pogledaj dokument
  • PONUDBENI LIST - JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila u vlasništvu Općine Povljana - pogledaj dokument

Odluka o pokretanju postupka prodaje službenog vozila

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Povljana na radno mjesto viši savjetnik - specijalista za poslove računovodstva i proračuna, objavljuje

OBAVIJEST u vezi provedbe natječaja za prijam vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Povljana

Opis predmetne nabave - Dobava i ugradnja parkirnog sustava - pogledaj

  • PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI POVLJANA ZA 2020. GODINU - pogledaj dokument

Odluka je objavljena u službenom glasniku Zadarske županije broj 28/19 i 29/19

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.