• Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2019./2020. godinu - pogledaj
  • Prijavni obrazac za dodjelu stipendija - pogledaj
  • Izjava podnositelja zahtjeva - pogledaj

Temeljem članka 24. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Pag, Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Pag na dan 13. prosinca 2019. godine, donijelo je sljedeću - Odluka o poništenju JAVNOG NATJEČAJA za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Pag

Naručitelj Općina Povljana, S.Radića 20, Povljana, OIB 47207249296, upućuje Poziv za dostavu Ponuda - Naziv predmeta nabave: Nabava automata za naplatu parkinga - Pogledaj POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljenja kioska i pokretnih naprava

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Povljana raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Povljana na radno mjesto

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.