Opis predmetne nabave - Dobava i ugradnja parkirnog sustava - pogledaj

  • PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI POVLJANA ZA 2020. GODINU - pogledaj dokument

Odluka je objavljena u službenom glasniku Zadarske županije broj 28/19 i 29/19

  • PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE POVLJANA ZA 2020. GODINU - pogledaj dokument

Odluka je objavljena u službenom glasniku Zadarske županije broj 28/19 i 29/19

Odluka je objavljena u službenom glasniku Zadarske županije broj 28/19 i 29/19

  • PROGRAM Javnih potreba u kulturi Općine Povljana za 2020. godinu - pogledaj dokument

Odluka je objavljena u službenom glasniku Zadarske županije broj 28/19 i 29/19

  • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za naplatu parkinga na području Općine Povljana - pogledaj
Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.