Dokumente vezane uz UPU Rastovac pogledajte u nastavku

Temeljem čl. 109., Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine" broj: 153/13), i članka 30. Statuta Općine Povljana („Službeni glasnik Zadarske županije", br. 179/09,23/09 i 07/10) Općinsko vijeće Općine Povljana, na 15. sjednici održanoj 09. ožujka 2015., donosi

ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Povljana

Na temelju članka 86. i 89. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13) i članka 30. Statuta Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.17/09, 23/09 i 07/10), Općinsko vijeće Općine Povljana na 15. sjednici održanoj 09. ožujka 2015. godine donosi ODLUKU o izradi Urbanističkog plana uređenja lučkog prostora Povljana i poslovne zone "Porat" POGLEDAJ DOKUMENT >>>

Na temelju članka 86. i 89. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13) i članka 30. Statuta Općine Povljana ("Službeni glasnik Zadarske županije", br. 17/09, 23/09 i 07/10) Općinsko vijeće Općine Povljana na svojoj 15. sjednici održanoj dana 09. ožujka 2015. godine donosi ODLUKU o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Povljana - zona Dubrovnik POGLEDAJ DOKUMENT >>>

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.