Na temelju članka 17 i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine broj 86/08 i 61/11), čl. 44. Statuta općine Povljanana te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu općine Povljana, načelnik Općine Povljana, raspisuje
NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA/ICE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE POVLJANA.