LETAK PROJEKTA | BROŠURA PROJEKTA

Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta – mobilne jedinice u Općini Povljana

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.  je potpisan 07.05.2021. te su započeli s provedbom projekta „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta – mobilne jedinice u Općini Povljana“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Kohezijskog fonda, Operativni program Konkurentnost i kohezija. Provedba projekta „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta – mobilne jedinice u Općini Povljana“ doprinosi održivom gospodarenju otpadom, povećanjem stope recikliranja te podizanjem svijesti i informiranosti stanovnika Općine Povljana o nužnosti odvojenog prikupljanja otpada i recikliranju.

Podaci o projektu:

Naziv projekta: Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta – mobilne jedinice u Općini Povljana

Opći cilj: Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom u Općini Povljana kroz odvojeno prikupljanje 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i dr.) te odvojeno prikupljanje 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada kroz mjeru uspostave reciklažnog dvorišta

Specifični ciljevi: I. Povećanje stope odvojenog prikupljanja otpada u Općini Povljana

     II. Podizanje razine svijesti stanovništva Općine Povljana o važnosti odvajanja otpada i korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta

     III. Informiranje stanovništva Općine Povljana o ulozi mobilnog reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i mogućnostima sprječavanja nastanka otpada te odgovornom postupanju s otpadom (odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta, kompostiranju)

Ukupna vrijednost projekta: 323.750,00 HRK

EU sufinanciranje: 273.487,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 07.05.2021. – 07.01.2023.

Kontakt osoba: Predrag Rukavina, načelnik , 0913828013,  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.