• ODLUKA o pokretanju postupka prodaje službenog vozila - pogledaj dokument
  • PONUDBENI LIST - JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila u vlasništvu Općine Povljana - pogledaj dokument