woman hand holding garbage black bag cleaning trash

Zbog nadolazećih uskrsnih blagdana i povećanog broja ljudi na području Općine Povljana, odvoz komunalnog otpada vršiti će se u:

  • PETAK, 15. travnja
  • UTORAK, 19. travnja

crop children with toys

Temeljem Odluke Upravnog vijeća dječjeg vrtića Paški mališani, Pag od 04. travnja do 15. travnja 2022. godine podnose se zahtjevi za upis djece budućih polaznika vrtića za pedagošku godinu 2022./2023. Zahtjev za upis predaje se poštom, na adresu: Dječji vrtić Paški mališani, Pag, Velebitska 6, 23250 Pag s naznakom – prijava za upis

SKMBT C28022033010150

woman day concept blue background top view

Današnjim danom, osmog ožujka, obilježavamo Međunarodni dan žena, kada slavimo društvena, ekonomska, politička i sva ostala postignuća pripadnica ženskog spola. Stoga svim našim dragim sumještankama, kao i svim ostalim ženama svijeta, želimo sretan Dan žena!

stgroblje

Molba zbog uređenja Starog groblja - pogledaj molbu

trees 5605176 960 720

Hrvatske šume objavljuju "JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE". Natječaj je otvoren do 11. ožujka 2022. godine. Za više informacija pogledajte link >>>

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.