Screenshot 1

Poštovani mještani Općine Povljana!

Na području Općine Povljana postavljeni su „zeleni otoci“ i mobilno reciklažno dvorište.
Unatoč organiziranom zbrinjavanju otpada, dio mještana i dalje na nepropisan način odbacuje kućni otpad na javne površine, nepropisno sortiran i na taj način u kratkom roku nastaju „divlji deponiji“.

Kao mjere za sprječavanje nepropisnog odlaganja otpada, komunalni redar provodit će redoviti nadzor područja Općine, a posebnu pozornost obratit će na lokacije na kojima je prethodnih godina evidentirano postojanje odbačenog otpada, a sve na temelju Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 10/22).

Ovim Vas putem pozivamo da na ispravan način postupate s otpadom koji svakodnevno nastaje u našim kućanstvima, odvojeno ga sakupljate, to jest odvajate otpad prema njegovoj vrsti kako bi se olakšala obrada, ili kako biste ga pravilno pripremili za daljnje postupke oporabe.

Lokacije „zelenih otoka“:
🟢Ulica A. Starčevića (nasuprot rotora)
🟢Raskrižje ulice Put Obatnica i Put sv. Nikole
🟢Ulica Stjepana Radića (ulaz u Bas)
Lokacija mobilnog reciklažnog dvorišta
🔵Ulica Ante Starčevića (iza sportske dvorane)

Općini Povljana nije u interesu kažnjavati mještane Općine, nego je prvenstvena namjera da se preventivno djeluje, te da se propisno zbrinjava otpad svih vrsta.

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.