slika

Na temelju članka 5. točka 8. Socijalnog programa Općine Povljana za 2022. godinu („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 10/22) i članka 48. Statuta Općine Povljana („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 13/21), načelnik Općine Povljana raspisuje:

JAVNI POZIV

za nagrađivanje najljepše i najurednije okućnice

I. UVODNE ODREDBE

 Članak 1.

     Načelnik Općine Povljana raspisuje javni poziv za nagrađivanje najurednije okućnice na području Općine Povljana (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Članak 2.

     Osnova za raspisivanje Javnog poziva je Socijalni program Općine Povljana za 2022. godinu, kojim su određeni osnovni uvjeti i propisane novčane nagrade.

Članak 3.

     Cjelokupni postupak provodi Povjerenstvo, koje imenuje općinski načelnik posebnom odlukom.

Članak 4.

     Prijavitelj u smislu ovog Javnog poziva je svaka osoba koja uputi prijavu na ovaj Javni poziv.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Pravo prijave na Javni poziv imaju pripadnici oba spola.

II. UVJETI

Članak 5.

     Pravo sudjelovanja imaju sve osobe koje na području Općine Povljana u svojem vlasništvu ili suvlasništvu imaju nekretninu, neovisno o njihovom mjestu prebivališta. Vlasništvo ili suvlasništvo se dokazuje vlasničkim listom. Vlasnički/suvlasnički list prilažu samo prva tri najbolje ocijenjena prijavitelja, a ako se utvrdi da odabrani prijavitelj nije vlasnik ili suvlasnik nekretnine, njegovo mjesto pripada sljedeće rangiranom prijavitelju, a prijava prijavitelja za kojeg se utvrdi da nije vlasnik ili suvlasnik nekretnine za koju se prijavio na Javni poziv, neće se razmatrati ni ocjenjivati.

III. ROK, POSTUPAK PRIJAVE I POSTUPAK OCJENJIVANJA NA JAVNI POZIV

Članak 6.

     Prijave na javni natječaj mogu se poslati od 10. do 31. svibnja 2022. godine.

Prijave moraju biti zaprimljene:

  1. Facebook- zaključno do 12:00 sati dana 31. svibnja 2022. godine
  2. Mail (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. )- zaključno do 12:00 sati dana 31. svibnja 2022. godine
  3. Preporučena pošiljka- pošiljke moraju biti zaprimljene u pisarnici Općine Povljana zaključno do 12:00 sati dana 31. svibnja 2022. godine.

Članak 7.

     Na Javni poziv se prijavljuje na jedan od sljedećih načina po vlastitom izboru:

- Prijavitelji šalju prijavu u Facebook poštanski sandučić (inbox) službene Facebook stranice Općine Povljana, na način da napišu ime i prezime vlasnika ili suvlasnika nekretnine za koju se prijavljuju, broj katastarske čestice na kojoj se nalazi nekretnina, datum slanja prijave, a u prilogu se obavezno šalje fotografija okućnice.

- Prijavitelji šalju prijavu na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , koja sadržava ime i prezime vlasnika ili suvlasnika nekretnine za koju se prijavljuju, broj katastarske čestice na kojoj se nalazi nekretnina, datum slanja prijave, a u prilogu se obavezno šalje fotografija okućnice.

- Na adresu Općine Povljana (Općina Povljana, Ulica Stjepana Radića 20, 23249 Povljana), šalju preporučenom pošiljkom pisanu prijavu koja sadržava ime i prezime vlasnika ili suvlasnika nekretnine za koju se prijavljuju, broj katastarske čestice na kojoj se nalazi nekretnina, datum slanja prijave, a u prilogu se obavezno šalje fotografija okućnice.

Mještani koji nisu u realnoj mogućnosti fotografirati svoje okućnice, a zainteresirani su za Javni poziv, mogu se obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Povljana, na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili broj telefona 023/692-800, te će se sukladno mogućnostima, njihove okućnice fotografirati od strane djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Povljana. Mještani koji koriste ovu mogućnost, također su dužni poslati svoju pisanu prijavu na jedan od načina opisanih u ovom članku, ali sukladno navedenom, bez fotografija.

Članak 8.

     Sve pravovremeno pristigle prijave biti će obrađene i pregledane, a fotografije okućnica biti će objavljene na službenoj Facebook stranici Općine Povljana.

Članak 9.

     Nakon javne objave na Facebook stranici, korisnici će moći glasati, odnosno reagirati na objavu, to jest na određenu fotografiju okućnica.

Pozivaju se svi da prilikom glasanja obrate pažnju na ukupan izgled dvorišta-okućnice, originalnost uređenja, čistoću, opremljenost, krajobrazno uređenje, funkcionalnost površine, te usklađenost sa okolnim prostorom i objektom.

Rangiranje će se vršiti prema najvećem broju glasova (lajkova), odnosno reakcija na fotografiju, na način da će prvo rangirana biti ona objava koja ima najveći broj reakcija, i tako redom.

Članak 10.

     Nakon isteka roka za glasanje, Povjerenstvo će utvrditi rang listu prijava, odnosno fotografija, te općinskom načelniku dati prijedlog o odabiru najbolje 3 (tri) prijave.

Članak 11.

     Odluka o odabiru tri najviše rangirane prijave biti će javno objavljene na službenoj Facebook stranici Općine Povljana, službenoj Internet stranici Općine Povljana (www.povljana.hr) i oglasnoj ploči Općine Povljana, u roku od 5 (pet) dana od dana završetka glasanja.

IV. NAGRADE

Članak 12.

     Socijalnim programom Općine Povljana za 2022. godinu, navedene su nagrade za prva tri osvojena mjesta.

Za prvo osvojeno mjesto, nagrada iznosi 3.000,00 kuna, za drugo osvojeno mjesto 2.000,00 kuna i za treće osvojeno mjesto 1.000,00 kuna.

Nagrade se isplaćuju na žiro račun ili tekući račun prijavitelja.

Podatke o broju računa odabrani prijavitelji dostavljaju nakon donošenja Odluke o odabiru.

OPĆINSKI NAČELNIK

Predrag Rukavina

  • Javni poziv za nagrađivanje najljepše i najurednije okućnice - pogledaj dokument
Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.