Projekt je podijeljen u III faze, a cijela investicija je vrijedna 51.262,00 kune i u cijelosti je financirana od strane Zadarske županije. Izvođač radova je Građevinsko poduzeće CREDO- ING iz Zadra. Sanacija ulazne terase je prva faza vanjske obnove zgrade Područne škole Povljana, te će se radovi izvršiti tijekom ljetnih praznika, kad u školi nema učenika radi njihove sigurnosti. Druga faza vanjske obnove bit će izmjena krova, a njena realizacija se očekuje u 2022. godini, dok će se sa trećom fazom radova obnoviti fasada.

Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.