• Opis poslova, podaci o plaći, provjera znanja i izvori - Stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalne poslove - pogledaj dokument
  • Prilog - Izjava o nepostojanju zapreka za prijam u službu - Stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalne poslove - pogledaj dokument
  • Prilog - Privola javni natječaj - Stručni suradnik za prostorno uređenje i komunalne poslove - pogledaj dokument
  • Odluka o poništenju natječaja - pogledaj dokument
Pronađite nas na Facebooku Slijedite nas na Instagramu

Podaci prikupljeni u kontakt formi Općine Povljana koriste se isključivo za komunikaciju između Općine Povljana i stranaka. Navedeni podaci Ime i prezime, Email adresa i Poruka pohranjeni su u web sustavu te se ne koriste za slanje promotivnog materijala i ne dostavljaju se trećim stranama.