- NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava - POGLEDAJ

- Grafički prikaz , karta lokacija - POGLEDAJ

- Lokacije javnih površina iz natječaja - POGLEDAJ (.ods file)