• Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica - WORD dokument
 • Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije - WORD dokument
 • Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu - WORD dokument
 • Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja - WORD dokument
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja Općine Povljana - WORD dokument
 • Odluka o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost - WORD dokument
 • Rješenje o imenovanju povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta - WORD dokument
 • Odluka o visini naknade za rad općinskih vijećnika i članova radnih tijela - WORD dokument
 • Odluka o načinu sufinanciranja zemljišnih knjiga - WORD dokument
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za imenovanje ulica - WORD dokument
 • Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije - WORD dokument
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu NOVA - WORD dokument
 • Odluka o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za stambeno komunalan pitanja - WORD dokument
 • Odluka o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja Općine Povljana - WORD dokument
 • Odluka o razrješenju i imenovanju Komisije za statut - WORD dokument
 • Razrješenje i imenovanje Predsjednika i članova povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta - WORD dokument
 • Odluka o određivanju prinudnog upravitelja - WORD dokument
 • ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada - WORD dokument
 • Suglasnost na zahtjev Nova Camping - WORD dokument
 • Odluka o stavljanju van snage prinudnog upravitelja - WORD dokument
 • Odluka o  načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova - WORD dokument
 • Odluka o određivanju naziva ulica - WORD dokument
 • Odluka o komunalnom redu 2018.g - WORD dokument
 • Odluka o davanju u zakup javnih površina 2018. g - WORD dokument
 • Odluka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Povljana - WORD dokument
 • Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Pag, Općina Kolan i Općina Povljana - WORD dokument
 • Odluka o Planu zaštite od požara - WORD dokument
 • Odluka o izradi „Plana gospodarenja otpadom Općine Povljana - WORD dokument
 • Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš - WORD dokument
 • Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru - WORD dokument
 • Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata 2018. godina - WORD dokument
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca - WORD dokument
 • Odluka o zabrani radova 2018. godina - WORD dokument
 • Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Povljana - WORD dokument
 • Odluka o imenovanju povjerenstva za građevinske radove - WORD dokument
 • Odluka o osnivanju Kolegija općinskog načelnika - WORD dokument
 • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom 2018-novi - WORD dokument
 • Plaža Dubrovnik - WORD dokument
 • Plaža Mali Dubrovnik - WORD dokument
 • Plaža Perilo - WORD dokument
 • PRAVILNIK o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći komunalnih redara - WORD dokument