Ponovne javne rasprave na objavu za:

Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava, Poziv za dostavu podataka i ostale bitne informacije.

Na temelju članka 5. Odluke o davanju za zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlsništvu Općine Povljana za postavljanje kioska, štandova, pokretnih naprava i dr. ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 8/15), Načelnik Općine Povljana raspisuje:
NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava

Prijavnicu programa za manifestaciju Zadar čita 2016. pogledajte OVDJE

Turistička zajednica Općine Povljana poziva sve male iznajmljivače na edukaciju "Kako optimizirati rezultate iznajmljivanja apartmana". Više u OVDJE