Advent u Povljani 2018

Djelatnici tvrtke CIKLON d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline, Zadar provoditi će mjere sustavne deratizacije na području Vaše Općine.

Suzbijanje štetnih glodavaca provest će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se oni obično pojavljuju (podrum, dvorište i eventualno tavan).

Ako primijetite štetne glodavce ili njihove tragove, molimo Vas da odmah nazovete Ciklon d.o.o. na telefon 023/344 - 000 radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Zajednička akcija DPH-a Pag i DPH-a Novalja, nastavlja se u subotu, 24.11. na trgu u Povljani, a završava akcijom na rivi u Šimunima, u nedjelju, 25.11. s početkom u 10 sati.

Na temelju članka 37. Stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim luakama („Narodne novine" broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09,123/11,56/16) i članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine" broj 34/04, 63/08, 133/13, 63/14) u daljnjem tekstu: Uredba, Općinski načelnik Općine Povljana dana 07. siječnja 2019. godine donosi

GODIŠNJI PLAN upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Povljana za 2019. godinu - pogledaj dokument

03.11.2018.
  • POLAZAK SA STANICE U POVLJANI U 04:00 SATA
  • PLANIRANI DOLAZAK U VUKOVAR U 12:30 SATI
  • OBILAZAK ZNAMENITOSTI GRADA VUKOVARA
  • DOLAZAK U VINKOVCE IZMEĐU 18:00 i 19:00 SATI
  • VEČERA U HOTELU, SLOBODNA VEČER
04.11.2018.
  • DORUČAK OD 07:00-08:00, ODJAVA IZ HOTELA
  • POSJET MUZEJU U VUKOVARU
  • OBILAZAK ILOKA, ILOČKIH VINOGRADA I PODRUMA
  • RUČAK U ILOKU IZMEĐU 13:00 i 14:00 SATI
  • POLAZAK ZA POVLJANU U POSLIJEPODNEVNIM SATIMA
Općina Povljana