DSC 0467Na temelju članka 44. Statuta Općine Povljana („Službeni glasnik" Zadarske županije, broj 17/09,23/09 i 07/10) i Zaključka načelnika Općine Povljana, objavljuje NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

 

IMG 5657Općina Povljana, Stjepana Radića 20, Povljana na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine RH, broj: 91/96, 69/98,137/99, 22/00, 73/01, 14/01, 79/06 i 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), Odluke Općinskog vijeća Općine Povljana, KLASA: 940-01/14-01/1, URBROJ: 2189/25-40-13-1, od 08. srpnja 2014. godine, te Odluke načelnika Općine Povljana, KLASA: 940-01/14-01/1, URBROJ: 2189/25-30-14-1 od 14. studenoga 2014. godine, oglašava OTVORENO JAVNO NADMETANJE za prodaju građevinskih parcela u Poslovnoj zoni Povljana UPU 4 u vlasništvu Općine Povljana prikupljanjem pisanih ponuda

DSC 0437Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine Republike Hrvatske" br. 153/13 – dalje u tekstu ZPU) te Zaključka Načelnika Općine Povljana od 31. srpnja 2014. godine, Klasa: 350-02/14-01/5, Urbroj: 2198/25-30-14-1, Jedinstveni upravni odjel Općine Povljana kao Nositelj izrade, objavljuje