Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Povljana raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Povljana na radno mjesto – referent za poreze i komunalnu naknadu – 1 izvršitelj/izvršiteljica.

Natječaj za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljenja kioska i pokretnih naprava

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko - turističke zone "Gašparovi lazi" (UPU 15) - pogledaj tekst poziva

Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Povljana raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Povljana na radno mjesto

Otvoreni natječaj za prodaju Građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni  Povljana - Vrdijan Općine Povljana - Pogledaj dokumentaciju