ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Povljana - pogledaj odluku

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Povljana za razdoblje od 2018. do 2023.godine

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu otvaranja ponuda za kupnju službenog automobila Audi A6 3.0 Quattro - Pogledaj odluku

Odluka je objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te u Informacijskom sustavu prostornog uređenja ISPU.

Poveznica: http://www.mgipu.hr/print2.aspx?id=20213 i https://ispu.mgipu.hr

REBALANS RASHODA U 2015