Odluka o pokretanju postupka prodaje službenog vozila

Opis predmetne nabave - Dobava i ugradnja parkirnog sustava - pogledaj

Na temelju članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Povljana na radno mjesto viši savjetnik - specijalista za poslove računovodstva i proračuna, objavljuje

  • PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI POVLJANA ZA 2020. GODINU - pogledaj dokument

Odluka je objavljena u službenom glasniku Zadarske županije broj 28/19 i 29/19

OBAVIJEST u vezi provedbe natječaja za prijam vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Povljana

  • PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE POVLJANA ZA 2020. GODINU - pogledaj dokument

Odluka je objavljena u službenom glasniku Zadarske županije broj 28/19 i 29/19