Na temelju članka 3. stavak 4. i članka 8. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), članka 7. stavak 2. i članka 12. stavka 4. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 27/99 i 35/08) i Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pag sljedećih predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave: Gradskog vijeća Grada Paga, Općinskog vijeća Općine Povljana i Općinsko vijeće Općine Kolan

Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Pag - pogledaj odluku

Temeljem Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Povljana („Službeni glasnik Zadarske županije", br. 24/18) koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Povljana na svojoj 14. sjednici od 22. studenog 2018. godine, pokrenuta je izrada Izmjena i dopuna Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Povljana.

Cijeli tekst obavijesti pogledajte OVDJE

ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Povljana - pogledaj odluku

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Povljana za razdoblje od 2018. do 2023.godine

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu otvaranja ponuda za kupnju službenog automobila Audi A6 3.0 Quattro - Pogledaj odluku

Odluka je objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te u Informacijskom sustavu prostornog uređenja ISPU.

Poveznica: http://www.mgipu.hr/print2.aspx?id=20213 i https://ispu.mgipu.hr