Temeljem čl. 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 – pročišćeni tekst 82/04 i 10/04 Uredba) te čl. 30. Statuta Općine Povljana (''Službeni glasnik Zadarske županije'' broj 17/09, 23/09 i 07/10), Općinsko Vijeće općine Povljana na svojoj 12. sjednici održanoj dana 02. listopada 2014. godine donosi ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU za financiranje građenja objekta i uređaja komunalne infrastrukture („Službeni glasnik“ 10/05,7/09 i 7/11)