Na temelju članka 18. stavak 1. Zakona o grobljima („Narodne novine”, broj 19/98) i članka 30. Statuta Općine Povljana (“Službeni glasnik Zadarske županije” broj 17/09, 23/09 i 07/10) Općinsko vijeće Općine Povljana na svojoj 23. sjednici održanoj 04. travnja 2016. godine donosi ODLUKU o groblju