ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava od 7. travnja 2017. godine - POGLEDAJ ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA