Javna rasprava Izmjena i dopuna PP uređenja Općine Povljana - PDF dokument