JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko - turističke zone "Gašparovi lazi" (UPU 18) - pogledaj dokument