OPĆINA POVLJANA
Stjepana Radića 20, 23249 Povljana
Radno vrijeme:
Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati
Rad sa strankama:
Pon. i sri. od 09:00 do 11:00
Telefon: +385(0)23 692 800
Fax: +385(0)23 692 005
E-mail: info@povljana.hr
 • Poštovani posjetitelji

  Poštovani posjetitelji

  Dragi posjetitelji!
  Drago mi je što Vas u ime Općine Povljana mogu pozdraviti na novom web portalu Općine Povljana. Stvaranjem nove stranice bila nam je želja da se istakne mjesto u kome smo se rodili, u kome živimo i radimo, i kojim se ponosimo, te bogatstvo i sva ljepota koju Povljana posjeduje. Povljana je mjesto koji se...
  Pročitaj kompletan tekst >>>
 • Dobrodošli u Povljanu

  Dobrodošli u Povljanu

  Povljana je smještena na jugu otoka Paga, u prekrasnoj prirodnoj uvali. Okrenuta zapadu zaštitila se od jakih vjetrova bure i juga. Zaštitu i utočište pruža i putniku s mora i onom na kopnu, zaljubljeniku u otočki krš i bilje okupano suncem i začinjeno solju.
  Tradicionalno, Povljana je bila poljoprivredno područje koje je stoljećima prehranjivalo veći dio otoka.
  Upoznaj Povljanu >>>
 • Povljana kroz Povijest

  Povljana kroz Povijest

  Na području Općine Povljana na otoku Pagu teče život iz prapovijesnih vremena. Zasad, najstariji pronađeni predmet jest dio kamene sjekire iz bakreno-kamenog doba (eneolitik).
  Liburni i Rimljani ostavili su dubok trag u povijesti otoka Paga. Brojne su potvrde za to i na području Povljane.
  Prošetajmo se kroz povijest Povljane >>>
 • Slikom kroz Povljanu

  Slikom kroz Povljanu

  Poznati u klapskoj pismi, netaknutoj prirodi i kristalno čistom moru. Povljana pruža nezaboravne uspomene za sve posjetioce, goste, prijatelje,...
  Okružena Jadanskim morem na otoku Pagu, Povljana je mjesto gdje izvorni Mediteran postoji, a u duhu naroda i živi, izvorni, čisti, netaknuti baš onakav kakav pamtite. Dozvolite da Vas provedemo sliko kroz naše mjesto.
  Pogledaj galeriju fotografija >>>
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Pravilnici Općine Povljana

PRAVILNIK o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva

Na temelju članka 7. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (''Narodne novine'' broj 105/97, 64/00 i 65/09), članka 17. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (''Narodne novine'' broj 63/04 i 106/07) članka 11. st. 3. Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva (''Narodne novine'' broj 90/02.) i članka 30. Statuta Općine Povljana (''Službeni Glasnik Zadarske županije'' broj 17/09,23/09 i 07/10), Općinsko vijeće Općine Povljana na svojoj 10. sjednici održanoj 10. lipnja 2014. godine donosi PRAVILNIK o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva

PRAVILNIK O RADU

Na temelju članka 125. i 126. Zakona o radu („Narodne novine" broj 149/09) i članka 30. Statuta Općine Povljana („Službeni glasnik Zadarske županije" broj 17/09,23/09 i 07/10) a u svezi članka 3. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08), Općinsko vijeće Općine Povljana na svojoj 13. sjednici održanoj dana 28. studenoga 2014. godine , donosi: PRAVILNIK O RADU

PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA OPĆINE POVLJANA

Na temelju čl. 1. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) i čl. 30. Statuta Općine Povljana (»Službeni glasnik Zadarske županije«, broj 17/09, 23/09 i 07/10), Općinsko vijeće Općine Povljana na 13. sjednici održanoj 28. studenog 2014. godine donijelo je PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA OPĆINE POVLJANA

komunalni redar
referent
procelnik
nacelnik