OPĆINA POVLJANA
Stjepana Radića 20, 23249 Povljana
Radno vrijeme:
Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati
Rad sa strankama:
Pon. i sri. od 09:00 do 11:00
Telefon: +385(0)23 692 800
Fax: +385(0)23 692 005
E-mail: info@povljana.hr
 • Poštovani posjetitelji

  Poštovani posjetitelji

  Dragi posjetitelji!
  Drago mi je što Vas u ime Općine Povljana mogu pozdraviti na novom web portalu Općine Povljana. Stvaranjem nove stranice bila nam je želja da se istakne mjesto u kome smo se rodili, u kome živimo i radimo, i kojim se ponosimo, te bogatstvo i sva ljepota koju Povljana posjeduje. Povljana je mjesto koji se...
  Pročitaj kompletan tekst >>>
 • Dobrodošli u Povljanu

  Dobrodošli u Povljanu

  Povljana je smještena na jugu otoka Paga, u prekrasnoj prirodnoj uvali. Okrenuta zapadu zaštitila se od jakih vjetrova bure i juga. Zaštitu i utočište pruža i putniku s mora i onom na kopnu, zaljubljeniku u otočki krš i bilje okupano suncem i začinjeno solju.
  Tradicionalno, Povljana je bila poljoprivredno područje koje je stoljećima prehranjivalo veći dio otoka.
  Upoznaj Povljanu >>>
 • Povljana kroz Povijest

  Povljana kroz Povijest

  Na području Općine Povljana na otoku Pagu teče život iz prapovijesnih vremena. Zasad, najstariji pronađeni predmet jest dio kamene sjekire iz bakreno-kamenog doba (eneolitik).
  Liburni i Rimljani ostavili su dubok trag u povijesti otoka Paga. Brojne su potvrde za to i na području Povljane.
  Prošetajmo se kroz povijest Povljane >>>
 • Slikom kroz Povljanu

  Slikom kroz Povljanu

  Poznati u klapskoj pismi, netaknutoj prirodi i kristalno čistom moru. Povljana pruža nezaboravne uspomene za sve posjetioce, goste, prijatelje,...
  Okružena Jadanskim morem na otoku Pagu, Povljana je mjesto gdje izvorni Mediteran postoji, a u duhu naroda i živi, izvorni, čisti, netaknuti baš onakav kakav pamtite. Dozvolite da Vas provedemo sliko kroz naše mjesto.
  Pogledaj galeriju fotografija >>>
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Odluke Općinskog vijeća

 • Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica - WORD dokument
 • Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije - WORD dokument
 • Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu - WORD dokument - WORD dokument
 • Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja - WORD dokument
 • Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja Općine Povljana - WORD dokument
 • Odluka o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost - WORD dokument
 • Rješenje o imenovanju povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta - WORD dokument
 • Odluka o visini naknade za rad općinskih vijećnika i članova radnih tijela - WORD dokument
 • Odluka o načinu sufinanciranja zemljišnih knjiga - WORD dokument
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Komisije za imenovanje ulica - WORD dokument
 • Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije - WORD dokument
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu NOVA - WORD dokument
 • Odluka o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za stambeno komunalan pitanja - WORD dokument
 • Odluka o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja Općine Povljana - WORD dokument
 • Odluka o razrješenju i imenovanju Komisije za statut - WORD dokument
 • Razrješenje i imenovanje Predsjednika i članova povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta - WORD dokument
 • Odluka o određivanju prinudnog upravitelja - WORD dokument
 • ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada - WORD dokument
 • Suglasnost na zahtjev Nova Camping - WORD dokument
 • Odluka o stavljanju van snage prinudnog upravitelja - WORD dokument
 • Odluka o  načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova - WORD dokument
 • Odluka o određivanju naziva ulica - WORD dokument
 • Odluka o komunalnom redu 2018.g - WORD dokument
 • Odluka o davanju u zakup javnih površina 2018. g - WORD dokument
 • Odluka o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Povljana - WORD dokument
 • Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Pag, Općina Kolan i Općina Povljana - WORD dokument
 • Odluka o Planu zaštite od požara - WORD dokument
 • Odluka o izradi „Plana gospodarenja otpadom Općine Povljana - WORD dokument
 • Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš - WORD dokument
 • Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru - WORD dokument
 • Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata 2018. godina - WORD dokument
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca - WORD dokument
 • Odluka o zabrani radova 2018. godina - WORD dokument
 • Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Povljana - WORD dokument
 • Odluka o imenovanju povjerenstva za građevinske radove - WORD dokument
 • Odluka o osnivanju Kolegija općinskog načelnika - WORD dokument
 • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom 2018-novi - WORD dokument
 • Plaža Dubrovnik - WORD dokument
 • Plaža Mali Dubrovnik - WORD dokument
 • Plaža Perilo - WORD dokument
 • PRAVILNIK o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći komunalnih redara - WORD dokument
komunalni redar
referent
procelnik
nacelnik