OPĆINA POVLJANA
Stjepana Radića 20, 23249 Povljana
Radno vrijeme:
Radnim danom od 07:00 do 15:00 sati
Rad sa strankama:
Pon. i sri. od 09:00 do 11:00
Telefon: +385(0)23 692 800
Fax: +385(0)23 692 005
E-mail: info@povljana.hr
 • Poštovani posjetitelji

  Poštovani posjetitelji

  Dragi posjetitelji!
  Drago mi je što Vas u ime Općine Povljana mogu pozdraviti na novom web portalu Općine Povljana. Stvaranjem nove stranice bila nam je želja da se istakne mjesto u kome smo se rodili, u kome živimo i radimo, i kojim se ponosimo, te bogatstvo i sva ljepota koju Povljana posjeduje. Povljana je mjesto koji se...
  Pročitaj kompletan tekst >>>
 • Dobrodošli u Povljanu

  Dobrodošli u Povljanu

  Povljana je smještena na jugu otoka Paga, u prekrasnoj prirodnoj uvali. Okrenuta zapadu zaštitila se od jakih vjetrova bure i juga. Zaštitu i utočište pruža i putniku s mora i onom na kopnu, zaljubljeniku u otočki krš i bilje okupano suncem i začinjeno solju.
  Tradicionalno, Povljana je bila poljoprivredno područje koje je stoljećima prehranjivalo veći dio otoka.
  Upoznaj Povljanu >>>
 • Povljana kroz Povijest

  Povljana kroz Povijest

  Na području Općine Povljana na otoku Pagu teče život iz prapovijesnih vremena. Zasad, najstariji pronađeni predmet jest dio kamene sjekire iz bakreno-kamenog doba (eneolitik).
  Liburni i Rimljani ostavili su dubok trag u povijesti otoka Paga. Brojne su potvrde za to i na području Povljane.
  Prošetajmo se kroz povijest Povljane >>>
 • Slikom kroz Povljanu

  Slikom kroz Povljanu

  Poznati u klapskoj pismi, netaknutoj prirodi i kristalno čistom moru. Povljana pruža nezaboravne uspomene za sve posjetioce, goste, prijatelje,...
  Okružena Jadanskim morem na otoku Pagu, Povljana je mjesto gdje izvorni Mediteran postoji, a u duhu naroda i živi, izvorni, čisti, netaknuti baš onakav kakav pamtite. Dozvolite da Vas provedemo sliko kroz naše mjesto.
  Pogledaj galeriju fotografija >>>
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Odluke Općine Povljana

Odluka o izvršenju Proračuna 2016

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu ( ‘’Narodne novine’’, broj 87/08), te članka 30. Statuta Općine Povljana (“Službeni glasnik Zadarske županije'' broj l7/09, 23/9 i 7/10), Općinsko vijeće Općine Povljana na 21. sjednici održanoj 21. prosinca 2015.godine, donosi ODLUKU o izvršenju Proračuna Općine Povljana za 2016. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Temeljem čl. 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 – pročišćeni tekst 82/04 i 10/04 Uredba) te čl. 30. Statuta Općine Povljana (''Službeni glasnik Zadarske županije'' broj 17/09, 23/09 i 07/10), Općinsko Vijeće općine Povljana na svojoj 12. sjednici održanoj dana 02. listopada 2014. godine donosi ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU za financiranje građenja objekta i uređaja komunalne infrastrukture („Službeni glasnik“ 10/05,7/09 i 7/11)

Odluka o nerazvrstanim cestama

Na temelju čl. 107. i čl. 109. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13) i članka 30. Statuta Općine Povljana (''Službeni glasnik Zadarske županije br. 17/09, 23/09 i 07/10), Općinsko vijeće Općine Povljana, na 20. sjednici održanoj 24. studenog 2015. godine, donijelo je ODLUKU o nerazvrstanim cestama na području Općine Povljana

komunalni redar
referent
procelnik
nacelnik